Autor:
Erakogu

Usuteaduskonnas kaitsti üheksateist lõputööd

Usuteaduskonnas kaitsti 29. ja 30. mail kaheksa bakalaureusetööd, kaheksa magistritööd ja kolm magistriprojekti. Üheksateistkümnest tööst kuulus kuus teoloogia, üksteist religiooniuuringute ja kaks religioonipedagoogika valdkonda.

„Kaitsmised olid taaskord sisukad ja elavad. Kuna retsensendid said ka ise kohal olla, tekkis palju põnevaid arutelusid,“ nendib kaitsmiskomisjoni juhataja ja judaistika lektor Anu Põldsam.  

Uurimistöid oli mitmest valdkonnast: religioonipedagoogika, piibliteaduste ning religiooni- ja mõtteloo teemalisi, kaitsti ka interdistsiplinaarse ja loomingulise iseloomuga uurimusi. „On hea meel tõdeda, et valdav osa töödest kaitsti heale, väga heale ja suurepärasele tulemusele. Kindlasti väärivad kõik lõputöid kaitsnud tudengid hulgaliselt kiidusõnu püsivuse, süvenemise ja pühendumise eest, mis lasi neil üldse kaitsmiseni jõuda,“ kiidab Anu Põldsam.

Anu Põldsami sõnul võib bakalaureusetöödest esile tõsta Anni Krüüneri uurimistööd teemal „Tartu Ülikooli-Jaani kogudus aastatel 1995–2016: ajalugu ja inimesed“. Anni töö annab põhjaliku ülevaate Tartu Ülikooli-Jaani kogudusest selle liikmete silme läbi ja avab ka Jaani kiriku hoone põneva lähiajaloo. Lisaks avaneb uurimistöö lugejale Jaani koguduse eripärane vaimsus.

Põldsami sõnul on tähelepanuväärne ka Brita Nõu uurimus teemal „Kristlik identiteet ja abielueelne abstinents: laiem kontekst ja 10 Eesti noore lood“. „Uurimus annab olulise panuse religiooni ja seksuaalsuse vaheliste seoste, esmajoones aga seksuaalteoloogia uurimisse Eestis. Brita uurimus aitab mõista Eesti noorte kristlaste seksuaaleluga seotud valikuid ja arusaamu,“ selgitab ta.

Magistritööde hulgas jäi Põldsami sõnul eredalt silma Rahel Toomiku uurimus „Vooruslikud ja voorusetud tundeväljendused Didymos Pimeda Iiobi raamatu kommentaaris“. Uurimus avab originaalsel moel seni eesti keeles vähekäsitletud teoloogi Didymos Pimeda pärandit, nii panustab uurimus korraga nii patristika, eksegeetika kui ka hermeneutika valdkonda. 

Magistriprojektidest tõstab Põldsam esile Marietta Alliksaare praktilise kallakuga uurimust „Õppematerjalid kursusele „Eesti usuline maastik“ seitsme konfessiooni näitel“. Marietta välja töötatud õppematerjalid täidavad olulise lünga ja on oma laadilt uudsed ning olulise probleemiasetusega. „Jääb vaid loota, et Marietta loodud õppematerjalidest, mis aitavad kaasa usualaste teadmiste omandamisele ja arutluskultuuri edendamisele, tunnevad rõõmu ühtviisi nii õpilased kui ka õpetajad,“ lisab Põldsam.

„Kokkuvõttes võib öelda, et usuteaduskonna lõputööde kaitsmiskomisjon jäi kaitsmiste tulemusega rahule ja loodab väga, et kõik võimekad lõpetajad ka oma akadeemilist teekonda ka jätkavad,“ lausub Põldsam.


2022/2023 õppeaastal usuteaduskonnas kaitstud lõputööd

Bakalaureusetööd

Riina Gadjak „Miks soovivad mittereligioossed inimesed oma lapsi ristida?“, juhendaja Atko-Sulhan Remmel

Nele Mikk „Julian of Norwich'i „Revelations of Divine Love“: kontekst ja tõlgendus“, juhendaja Meelis Friedenthal

Brenda Teder „1990.-2010. aastatel töötanud religiooniõpetajate mälestused aine taastamisest ühe maakonna näitel“, juhendaja Olga Schihalejev

Joonas Taniloo „EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse ja EEKBL 3D koguduse videosisu analüüs ning ideed kogudustele videosisu loomiseks“, juhendaja Kaido Soom

Anni Krüüner „Tartu Ülikooli-Jaani kogudus aastatel 19952016: ajalugu ja inimesed“, juhendaja Priit Rohtmets

Brita Nõu „Kristlik identiteet ja abielueelne abstinents: laiem kontekst ja 10 Eesti noore lood“, juhendaja Roland Karo

Eelika Laane-Hannus „Keskkonna- ja looduse temaatika Eesti usundiõpetuse õpikutes“, juhendaja Olga Schihalejev

Kadri Vanem „Solidaarsus  kristluse imperatiiv. Poliitiline teoloogia Saksamaal peale II maailmasõda, analüüs selle väljendumisest Evangeelse Kiriku Saksamaal (EKD) seisukohtades ja tegevustes“, juhendaja Thomas-Andreas Põder

Magistritööd

Eve Kask „Ellen Gould White'i tervishoiureform ja selle tänapäevane käsitlus Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidus“, juhendaja Kaido Soom

Erki Varma „Religioon Eesti meedias - muutused ja trendid XXI sajandi esimesel kahel kümnendil eestikeelsete üleriiklike päevalehtede arvamusrubriikide näitel“, juhendaja Atko-Sulhan Remmel

Evelyn Tuul „Ashtanga-Vinyasa jooga praktika kogemuse uurimus traditsioonilisi õpetusi järgides“, juhendaja Roland Karo

Pille-Riin Makilla „Õpilaste ja õpetajate kogemused vastuolulise ja tundliku õppesisuga“, juhendaja Olga Schihalejev

Rahel Toomik „Vooruslikud ja voorusetud tundeväljendused Didymos Pimeda Iiobi raamatu kommentaaris“, juhendaja Urmas Nõmmik

Tiina Puusalu „Usulise maastiku muutus Ukrainas Venemaa sõjalise agressiooni ja sissetungi ajal 20142023“, juhendaja Alar Kilp

Marie Edala „Deuteronoomiumi karistusseadustikust tekkelooliselt ja tänapäeva õiguse valguses“, juhendaja Urmas Nõmmik

Anti Toplaan „EELK Lääne-Eesti koguduste ja kohalike omavalitsuste koostöö 20172021“, juhendaja Riho Altnurme

Magistriprojektid

Marietta Alliksaar „Õppematerjalid kursusele „Eesti usuline maastik“ seitsme konfessiooni näitel“, juhendaja Olga Schihalejev

Elar Vahter „(L)avastades katarsist“, juhendaja Meelis Friedenthal

Jaanus Eensalu „Maalid „Pühendumuspildid poosides““, juhendajad Anne Kull ja Kaido Ole


Usuteaduskonna lõpetajate vastuvõtt toimub reedel, 16. juunil kell 16.00 Tartu Ülikooli kunstimuuseumis. 

Valdkondlik magistriõppe lõpuaktus toimub 16. juunil kell 13.00 Tartu Ülikooli aulas.

Valdkondlik bakalaureuseõppe lõpuaktus toimub 20. juunil kell 13.00 Tartu Ülikooli aulas. 

 

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

marjad

24/25 sügissemestril loetavad ained

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“