Autor:
Tartu Ülikool

Usuteadusliku Ajakirja erinumber „Eesti Kirikuloo Selts 25“

Usuteadusliku ajakirja värske erinumber tähistab Eesti Kirikuloo Seltsi 25 tegevusaastat. Numbrist leiab seitse artiklit nii Eesti, Läti kui Soome autoritelt, ühe raamatuarvustuse ning erinumbri lõpulehekülgedel on üles loetud Eesti Kirikuloo Seltsi konverentsid ja ettekanded.

Toivo Pilli ja Toomas Schvak märgivad erinumbri saatesõnas, et suurem osa artiklitest keskendub Eesti kirikuloo 20. sajandi teemadele. Riho Altnurme ja Priit Rohtmets annavad ülevaate Eesti Kirikuloo Seltsi tegemistest aastatel 1997-2022. Toomas Schvak kirjeldab õigeusu preestri, hiljem nõukogude esiateisti  Aleksander Ossipovi elu ja tegemisi Eestis. Toivo Pilli ja Merlin Kontus keskenduvad Eesti babtistide ponnistustele usuteadusliku hariduse andmisel 1922-1989 aastatel. Riho Saard analüüsib Eesti vaimulike nõukogudeaegseid reisikirju.

Samas tõdevad Pilli ja Schvak, et lisaks lähiajaloole, on Eesti kirikuloo uurimise mustreid kujundanud eri ajastud. 16. sajandi Liivimaa piiskoppide ja Rooma kuuria suhteid analüüsib oma artiklis Madis Maasing. Soome ja Läti autorite panus erinumbri valmimisse näitab saatesõna autorite arvates Eesti Kirikuloo Seltsi avatust rahvusvaheliseks koostööks ning pakub Eesti kirikuloo uurimisse kõrvalseisja perspektiivi. Mikko Ketola käsitleb oma artiklis luterli kirikuelu Tallinnas Saksa okupatsiooni ajal. Läti autorid Valdis Tēraudkalns ja Deniss Hanovs kirjutavad evangeelsest luterlikust teoloogias Lätis aastatel 1920-1940.

Usuteadusliku Ajakirja erinumbrit on võimalik lugeda veebis.

Akadeemilise Teoloogia Seltsi poolt välja antav Usuteaduslik Ajakiri on rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga eelretsenseeritav ajakiri, mis vahendab teoloogia ja religiooniuuringute-alaseid artikleid.

sild

ESITIS 2024 „Metodoloogiad ja ideoloogiad religioonidevahelises suhtlemises: Sildade ehitamine multipolaarses maailmas“

Richard Gombrich

Vestlus professor Gombrichiga budismist ja selle uurimisest

Tagasivaade religioonile ja soolisele võrdõiguslikkusele keskenduva projekti tegevsutele

Aasta lõpuga saab läbi ka projekt „Religioon ja sooline võrdõiguslikkus: Balti- ja Põhjamaade arengud“.