Autor:
Andres Tennus

Viini Ülikooli emeriitprofessor Gebhard J. Selz külastab Tartu Ülikooli

Image
Gebhard Josef Selz
Gebhard Josef Selz (autor: UTTV)

Viini Ülikooli emeriitprofessor Gebhard Josef Selz külastab 19.–21. oktoobril Tartu orientaliste ja ülikooli. 20. oktoobril peab ta avaliku loengu Mesopotaamia kultuurist ning kingib Eesti Akadeemilisele Orientaalseltsile kaks assüüriakeelset kiilkirjatahvli fragmenti ja terrakotast naisjumalanna figuuri.

Annetused pärinevad Gebhard J. Selzi isiklikust kollektsioonist, mis koosneb tema teadlaskarjääri jooksul kogunenud esemetest. Varem on Selz kinkinud Tartu Ülikooli kunstimuuseumile Sumeri Lagaši riigi valitseja Gudea ajastust (valitses u 2144–2124 eKr) pärineva haruldase kiilkirjaga savikoonuse, millel on kirjeldatud muistset templiehitust. Savikoonus on Tartu Ülikooli kunstimuuseumi kollektsiooni üks vanimaid eksponaate.

Gebhard Josef Selz on Austriast pärit Vana-Lähis-Ida ajaloo uurija, sumeri, akkadi ja paljude teiste Vana-Lähis-Ida keelte filoloog, ajaloolane ning arheoloog. Ta on maailma tuntuim ja hinnatuim sumeroloog ja assürioloog, kes on kogu oma karjääri pühendanud muistse Mesopotaamia (enamasti vanemate perioodide) ajaloo, keelte ja kultuuride uurimisele. Selzi peamine uurimisobjekt on pika karjääri jooksul olnud muistne sumeri kultuur. Tema panus teaduse arengusse on olnud monumentaalne.

Selz on avaldanud monograafiaid ja teadusuurimusi ning algatanud ja toimetanud teaduskogumikke ja väljaandeid. Ühtlasi on ta juhendanud mitme riigi üliõpilasi ja aidanud noorteadlastel karjääri alustada. Professor Selzi koostöö Tartu Ülikooli orientalistidega on olnud pikaajaline ja viljakas: ta on olnud  Lähis-Ida uurijatele toeks teadusprojektide, monograafiate, teadustööde ja ühiste konverentside korraldamisel.

Külastuse teisel päeval toimub professori avalik loeng ja kolmandal ametlik tseremoonia kingituste üleandmiseks. Sõna võtavad ka Peeter Espak ja Vladimir Sazonov, kes esitlevad Tartu orientalistide hiljutisemaid väljaandeid. 

PROGRAMM

20. oktoober

16.15–18.00, Ülikooli 16–109

Professor Gebhard Josef Selzi avalik ingliskeelne loeng Ancient Mesopotamia - a Culture of Signs and Roles („Muistne Mesopotaamia – märkide ja rollide kultuur).

21. oktoober

14.00–15.00 Tartu Ülikooli muuseumi valge saal

Professor Selzi kingituste üleandmine

15.00–16.00, Tartu Ülikooli muuseumi valge saal

Raamatuesitlused:

  • Vladimir Sazonov, Holger Mölder, Peeter Espak ja Andres Saumets „Cultural Crossroads in the Middle East: The Historical, Cultural and Political Legacy of Intercultural Dialogue and Conflict from the Ancient Near East to the Present Days“, Studia Orientalia Tartuensia, Nova Series, 8.
  • Holger Mölder, Vladimir Sazonov, Archil Chochia ja Tanel Kerikmäe „The Russian Federation in Global Knowledge Warfare Influence Operations in Europe and Its Neighbourhood“, Springer.

 

sild

ESITIS 2024 „Metodoloogiad ja ideoloogiad religioonidevahelises suhtlemises: Sildade ehitamine multipolaarses maailmas“

Richard Gombrich

Vestlus professor Gombrichiga budismist ja selle uurimisest

Tagasivaade religioonile ja soolisele võrdõiguslikkusele keskenduva projekti tegevsutele

Aasta lõpuga saab läbi ka projekt „Religioon ja sooline võrdõiguslikkus: Balti- ja Põhjamaade arengud“.