Autor:
Urmas Nõmmik

Projektil „Piibel kontekstis“ on nüüd oma koduleht

Tartu Ülikooli välisveebis on avatud uus lehekülg pealkirjaga „Projekt „Piibel kontekstis““. Sellelt leiab huviline piibliraamatute ja nendega lähedalt seotud muu kirjanduse uus- ja esmatõlkeid. Avaldatakse nii juba raamatuna ilmunud tõlkeid kui ka uute tõlgete tööversioone. Viimastele on võimalik anda ka tagasisidet. 

Emakeelepäevaga seoses on paslik juhtida tähelepanu sellele, et meie rahvusülikoolis tegeletakse kõige muu olulise ja väga olulise kõrval jätkuvalt Piibli tõlkimisega. Tegeletakse veelgi rohkemaga, sest Piibli tõlkimine tähendab ka terve hulga muu kirjanduse tõlkimist, mis pärineb piibliraamatutega samast ajastust. Siia kuuluvad erinevate kirikute piiblikaanonitest tuntud apokrüüfid ja pseudepigraafid, aga ka Surnumere käsikirjad ning kirjandus, millega laoti omal ajal vundament judaistlikule ja kristlikule piiblitõlgendusele. Akadeemiliste tõlgete juurde kuuluvad ka ulatuslikud sissejuhatused ja kommentaarid, mis avaldatakse raamatuna ilmuvates paberversioonides. 

Projekt sai alguse 2013. aastal Tartu Ülikooli Kirjastuse raamatusarja „Piibel kontekstis“ esimese köitega, mis sisaldas Urmas Nõmmiku tõlgitud ja kommenteeritud Iiobi raamatut. Sellele järgnes 2015. aastal Kalle Kasemaa tõlgitud ja kommenteeritud Mišnatraktaat „Sabat“. Pika pausi ja vahepealse intensiivse tõlkimise töö tulemusena valmivad nüüd kaks köidet, milles sisalduv on tööversioonidena juba kodulehel nähtav. Üks köide esitab valiku Surnumere käsikirjade tõlkeid, täpsemalt Damaskuse kirja, apokrüüfsete psalmide 151, 154 ja 155, Barkí nafší psalmide ning ühe pešeri tõlked. Nende tõlkijateks on Kalle Rebane, Kristiina Kärbo ja Urmas Nõmmik. Teise köite sisuks on kahe tuhande aasta taguse testamendikirjanduse kaks põnevat ja värvikat esindajat – Iiobi testament ja Aabrahami testament. Need on tõlkinud ja kommenteerinud Ergo Naab.  

Senist tööd on toetanud nii Tartu Ülikool kui ka Eesti Teadusagentuuri rühmagrant „Piibli Iiobi raamatu tekkelugu nn Iiobi kirjanduse taustal“ (PRG938). 

Vana Testamendi ja semitistika professor Urmas Nõmmikuga vestleb Madis Ligi

BAAS konverents

Helen Haas Balti Aasia Uuringute konverentsist

Nevski Katedraal

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku uus ülemkarjane – Moskvast või Narvast?

Tudengid loengusaalis

Uus inglisekeelne loengukursus „Seksuaalteoloogia“