Autor:
Anu Põldsam

Religioonisotsioloogia kaasprofessor Lea Altnurme lisandus edukate naisteadlaste portaali

Eesti Teadusagentuur (ETAG) esitas edukate naisteadlaste portaali AcademiaNet lisamiseks 65 Eesti teadlase nimed. Teiste teadlaste hulgas lisandus sel aastal portaali ka usuteaduskonna religioonisotsiloogia kaasprofessor Lea Altnurme. 

Portaali eesmärk on tõsta esile edukaid naisteadlasi ning suurendada nende rahvusvahelist tuntust. Lisaks on portaal teadlastele ja teadusasutustele hea abivahend ekspertide, esinejate, akadeemiliste töötajate ja projektipartnerite leidmiseks.

Image
Lea Altnurme

Lea Altnurme kaitses 2006. aastal doktoriväitekirja, mille sisuks oli 20.sajandi II poolel eestlaste religioossuses aset leidnud muutuste analüüs. Tema uurimishuvi keskendub eestlaste religioossusele ajaloos ja tänapäeval ning religioossetele suundumustele lääne kultuuriruumis 21. sajandil. Lisaks on Lea Altnurme projekti "Usuline sallivus ja rahu" (MHVUS18050R) vastutav täitja. 

Peahoone

Usuteaduskonnas kaitsti 21 lõputööd

Doktorantide konverents

Tartu ja Läti teoloogia ja religiooniuuringute doktorandid kohtusid Pühajärvel

ESITIS konverents

Tontidest, UFO-dest, projektipõhisest rahastusest ja religioonidevahelisest dialoogist – loe ja vaata, mis toimus rahvusvahelisel konverentsil ESITIS 2024!