Foto:
Anu Põldsam

Religioonisotsioloogia kaasprofessor Lea Altnurme lisandus edukate naisteadlaste portaali

Eesti Teadusagentuur (ETAG) esitas edukate naisteadlaste portaali AcademiaNet lisamiseks 65 Eesti teadlase nimed. Teiste teadlaste hulgas lisandus sel aastal portaali ka usuteaduskonna religioonisotsiloogia kaasprofessor Lea Altnurme. 

Portaali eesmärk on tõsta esile edukaid naisteadlasi ning suurendada nende rahvusvahelist tuntust. Lisaks on portaal teadlastele ja teadusasutustele hea abivahend ekspertide, esinejate, akadeemiliste töötajate ja projektipartnerite leidmiseks.

Image

Lea Altnurme kaitses 2006. aastal doktoriväitekirja, mille sisuks oli 20.sajandi II poolel eestlaste religioossuses aset leidnud muutuste analüüs. Tema uurimishuvi keskendub eestlaste religioossusele ajaloos ja tänapäeval ning religioossetele suundumustele lääne kultuuriruumis 21. sajandil. Lisaks on Lea Altnurme projekti "Usuline sallivus ja rahu" (MHVUS18050R) vastutav täitja. 

#koostöö #rahvusvaheline #teadus #ühiskonnale
tudengid

Tulemas on rahvusvaheline konverents “Adolf von Harnack – lõhesid ületamas”

15.08.2022
#rahvusvaheline #teadus #ühiskonnale
raamatud

Rahvusvaheline minikonverents Iiobi raamatu tõlgendusloo ja -võimaluste teemal

10.08.2022
#rahvusvaheline #teadus
käsi ukselingil

EASR aastakonverents keskendub tänavu religioonide ja vabaduse teemale

27.06.2022