Autor:
Bing Image Creator

Riho Altnurme toimetatud raamatuid on nüüd võimalik soetada soodsama pehmekaanelise versioonina

2021. aastal esmakordselt kõvakaanelisena ilmunud „Old Religion, New Spirituality: Implications of Secularisation and Individualisation in Estonia“ ja 2022. aastal valminud „Religious diversity in Europe: Mediating the past to the young“ on nüüd saadaval ka pehmekaaneliste versioonidena!  

„Religious diversity in Europe: Mediating the past to the young“ („Usuline mitmekesisus Euroopas. Mineviku vahendamine noortele“, kirjastus Bloomsbury) näitab, kuidas vahendada läbi erinevate meediumide noortele teadmisi Euroopa keerulisest usulisest ajaloost. Paljude riikide uurijaid kaasanud Euroopa komisjoni projekti raames uuriti ka Eestit. Projektis osalesid nii Tartu Ülikooli töötajad kui Hugo Treffneri gümnaasiumi koolinoored. Raamatust leiab muuhulgas religioonisotsioloogia kaasprofessori Lea Altnurme läbi viidud juhtumiuuringu selle kohta, kuidas Eesti uue vaimsuse liikumises osalejad suhtuvad teistesse religioonidesse. Samuti saab teosest lugeda kirikuloo professori Riho Altnurme ja usuteaduskonna doktorandi Kaarel Kuurmaa ühisartiklit, mis käsitleb usulist mitmekesisust Z-põlvkonnas. 

Old Religion, New Spirituality: Implications of Secularisation and Individualisation in Estonia“ („Vana religioon, uus vaimsus: sekulariseerumise ja individualiseerumise tagajärjed Eestis“, kirjastus Brill ) vahendab Eesti kujunemist sekulaarsena tuntud maaks ja vaatleb selle taustal tänast individualiseerunud kohalikku usuelu. Usuteaduskonnaga seotud autorite artiklid pakuvad neile arengutele selgitusi ja põhjendusi.  

Mõlemad teosed uurivad meile justkui iseenesest mõistetavate nähtuste sügavamaid tekkepõhjuseid ja ajalooliste arengute mõju kaasaja maailma kujunemisele. Eestit puudutavad nähtused on teostes asetatud laiemasse, eelkõige Euroopa konteksti. Raamatute lugeja ei pea tingimata olema erialateadlane!  

Signing of a memorandum of cooperation.

Rahvusvahelise lepingu eesmärgiks on edendada koostööd õigeusu vallas

Imar Yacine Koutchoukali kaitseb doktritööd „“Our ʿirbīt is not like your ʿarabiyya” – Linguistic and socio-political change in late antique South Arabia (550 – 850 AD)“

8. detsembril kell 14.15 kaitseb Imar Yacine Koutchoukali religiooniuuringute eriala doktoritööd „“Our ʿirbīt is not like your ʿarabiyya” – Linguistic and Socio-Political Change in Late Antique South Arabia (550 – 850 AD)“.
Algamas on Vikipeedia terminivõistlus

Eesti kõrgkoolid kutsuvad Vikipeediasse artikleid kirjutama