Author:
Unsplash

Surm ja surmajärgne elu Läti kultuuris

Riia Stradiņši ülikooli juhtivteadur Agita Misāne kõneles Läti traditsioonilise ja kaasaegse kultuuri surma tajumisest ja kujuteldavast surmajärgsest elust inglisekeelsel loengul, mis toimus 23. märtsil.

Loeng, mille aluseks olid varasemad arhiiviandmed ning Lätis läbi viidud kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed sotsioloogilised uuringud, keskendus peamiselt sellele, kuidas traditsioonilised tõekspidamised kajastuvad ühiskonna religioosses ja ilmalikus segmendis esinevates arvamustes. Lisaks puudutati teemasid nagu surmaks valmistumine, „hea surma“ määratlemine, suhtumine eutanaasiasse, enesetappu ja elundidoonorlusse.

Külalisloengu korraldajaks oli Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts, kaaskorraldajateks Tartu Ülikooli Usuteaduskond ja Kultuuriteaduste Instituut.

Loeng on järele vaadatav usuteaduskonna YouTube kanalil.

#rahvusvaheline #teadus
vanad raamatud

Kirjastuses Cambridge University Press ilmus Tarmo Toomi toimetatud kogumiku pehmekaaneline versioon

#teadus #ühiskonnale

Iakov Kadochnikov kaitseb doktoritööd „Deification of kings in Ancient Mesopotamia (from III to II millennium BC)“

8. mail kell 16.15 kaitseb Iakov Kadochnikov religiooniuuringute erialal doktoritööd „Deification of kings in Ancient Mesopotamia (from III to II millenium BC)“.
#koostöö #rahvusvaheline
raamat inimese käes

Professor Eran Viezeli külalisloengud usuteaduskonnas