Foto:
Tartu Ülikool

Usuteaduskonnas kaitstakse sügissemestril kolm doktoritööd

Usuteaduskonna doktorandid Helle Kaasik, Hedi Vilumaa ja Ahenkora Siaw Kwakye kaitsevad oma doktoritöid religiooniuuringute erialal. Kaitsmised toimuvad septembris ja oktoobris. 

Helle Kaasiku doktoritöö „Sacred medicine from the forest: chemical, psychological and spiritual aspects of ayahuasca („Püha metsaravim ayahuasca: keemilised, psühholoogilised ja spirituaalsed aspektid“) uurib psüühikat mõjutava taimejoogi ayahuasca kasutamist.  

Dokotritöö kaitsmine toimub 19. septembril kell 16.15 Tartu Ülikooli kunstimuuseumis (Ülikooli 18). 

Hedi Vilumaa analüüsib oma väitekirjas „Avatud sõna- ja sakramendiosadus. Ristitud laste ja noorte armulaua admissioon: kontekstid ja arusaamad Eesti luterlikus kirikus 1917–2005 admissiooni eklesioloogilist, kirikuajaloolist ning kirikliku noorsootöö konteksti avatud sõna- ja sakramendiosaduse vaatenurgast. 

Doktoritöö kaitsmine toimub 10. oktoobril kell 16.15 Tartu Ülikooli kunstimuuseumis (Ülikooli 18). 

Ahenkora Siaw Kwakye uurib oma doktoritöös „Transcendence, as a Theme in Theology and Technology („Transtsendentsus kui teema teoloogias ja tehnoloogias“) transtsendentsi tähendust religioonis/teoloogias ja teaduses/tehnoloogias. 

Doktoritöö kaitsmine toimub 11. oktoobril kell 18.15 Tartu Ülikooli kunstimuuseumis (Ülikooli 18). 

Kõik huvilised on oodatud kuulama! 

#ühiskonnale
Priit Rohtmets

Priit Rohtmets Ukraina sõja mõjust kristlikule impeeriumile

04.10.2022
#kultuur #ühiskonnale
inimene raamatuga

Tarmo Toom esitleb patristika õpikut „Varakristlik teoloogia“

03.10.2022
#ühiskonnale
loeng

Olga Schihalejev usundiõpetusest Eesti üldhariduskoolides

22.09.2022